Yhteystiedot

Yhteydenottolomake

 

Tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679), 13 ja 14 artiklat

1. Rekisterin nimi: Asiakasrekisteri

2. Rekisterinpitäjä: Ekisähkö Oy, 0834178-2
Lemminkäisenkatu 42, 20520 TURKU, 02 2124100, ekisahko@ekisahko.fi

3. Rekisterinpitäjän: Anna Aro, toimistopäällikkö
02 2124100, ekisahko@ekisahko.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset/oikeusperuste:
Asiakkuuksien hoitaminen

5. Rekisterin henkilöryhmät, tietosisältö ja henkilötietoryhmät:
Henkilöryhmät: Asiakkaat
Tietosisältö: Nimi, yhteyshenkilö, yhteystiedot, laskutustiedot, henkilötunnus/y-tunnus
Henkilötietoryhmät: tilaukset, toimitukset, laskutukset

6. Henkilötietojen käsittelijät, joille henkilötietoja siirretään ja henkilötietojen käsittely ulkoistetaan:
Kaikkia henkilötietoja käsittelevät Ekisähkö Oy:n toimihenkilöt. Perustietoja kuten nimi- ja yhteystietoja käsittelevät myös Ekisähkö OY:n työntekijät voidakseen toteuttaa palvelun.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakastiedot: Asiakkaan/tilaajan luovuttamat tiedot

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisteristä voivat lain sallimia tietoja antaa rekisteritietojen käyttöön oikeutetut Ekisähkö Oy:n toimihenkilöt
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn suostumusta

9. Rekisterin suojauksen periaatteet (tekniset ja organisatoriset turvatoimet)

Järjestelmä, jossa rekisteritietoja säilytetään, on suojattu palomuurilla ja käyttäjien salasanoilla. Toimitusjohtaja ja toimistopäällikkö huolehtivat siitä, että rekisterin tietoja voi muuttaa ainoastaan siihen oikeutetut henkilöt.
Rekisteritiedot varmuuskopioidaan ja ne ovat tarvittaessa palautettavissa.

10. Rekisteröidyn oikeudet
-Rekisteröidyllä on oikeus nähdä tallennetut tietonsa sekä pyytää virheellisten ja epätarkkojen tietojen korjaamista
- Tehdä valitus valvontaviranomaisille